Page 12 - Deniz Media-Katalog.indd
P. 12

Profes-

                                                                                                                               yonel
                                                                                                                                                YAZILIMLAR

                                                                                                    Web yazılım son kullanıcı tarafından her
                                                                                                   ne kadar projenin görünen yüzü olmasa da

                                                                                                    web sitenin kullanımı, oluşturulma amacı
                                                                                                  vb. açıdan önemli bir unsurdur. Web siteler-
                                                                                                  in son teknolojiler kullanılarak oluşturulması
                                                                                                     işlevselliğine olumlu katkı sağlayacaktır.        Firma bünyemizde gerek Windows ger-
                                                                                                                                  ekse Linux tabanlı yazılım yapan profesyo-

                                                                                                    Yönetilebilir panelli bir site sayesinde din-        nel kadromuz ile siz müşterilerimize gururla
                                                                                                    amik, yenilikçi bir web site sahibi olabilir-       hizmet vermekteyiz. Deniz Media Interactive
                                                                                                   siniz. Bu güncellemeleri yapabilmeniz aynı          olarak belirlemiş olduğunuz alanlarda yük-

                                                                                                   zamanda arama motorlarında üst sıralarda           selişiniz için gerekli bakımları da belirli zaman
                                                                                                  çıkmanız, SEO vb. açıdan önem arz eden bir           dilimlerinde geliştirmek firmamız gerekli
                                                                                                    durumdur. Web site panelinin kullanıcılar          çalışmaları kontrollü bir şekilde yürütmekteyiz.
                                                                                                   tarafından da pratik ve anlaşılır olması ge-         Deniz Media Interactive Windows tabanlı te-
                                                                                                   rekir. Deniz Media Interactive olarak, kendi         knolojiler, Asp.net, C#, MSSQL vb. tekniklerin

                                                                                                   bünyemizde geliştirdiğimiz yazılımlarımız,          yanında; Linux tabanlı teknolojiler PHP, MySQL
                                                                                                      kurumunuzun ihtiyaçlarını Google ve          vb. gibi teknikler de kullanılmaktadır. Web
                                                                                                     diğer arama motorlarına uyumlu olarak           yazılımlarımız kullanıcı dostu olarak

                                                                                                                    karşılamaktadır.       yapılmaktadır.

                                                                                                                                                                       13
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17