Page 8 - Deniz Media-Katalog.indd
P. 8

Krea-
                                                      Web sitenize ulaşan hedef kitleniz artık                                            DI
         tif
                                                      sizi sanal ortamda tanımaya çalışacağını
                                                      düşünürsek web tasarımınızın dinamik,

                                                      etkileyici, kullanışlı, ziyaretçi dostu ve
                                                      teknolojik bir yapıda olması kaçınılmaz
                                                      bir durumdur. Özellikle son 10 yıl içinde

                                                      web tasarım hazır tasarımlar dışında
                                                      görsellik açısından daha güçlü, özgün
                                                      tasarımlar öne çıkmaktadır. Tabi ki özgün
                                                      web tasarımlar yaparken arama motor-                                              JI
                                                      larındaki sıralamanızı olumsuz etkileye-


          TASARIMLAR                                        cek unsurlarda göz önünde bulundu-
                                                      rulmalıdır. Bunun için bir web sitenin
                          Deniz Media olarak interaktif yapılanma         tasarımı arama motorları optimizasyonu
                            alanında sizlere hizmetler sunuyoruz.        kriterlerine uygun yapıda olmalıdır.  Yine

                          Bir web sitesi firmanın vitrini niteliğinde       web yazılımı da bir o kadar iyi olmalıdır
                             olup, firmanın güvenirliği ve imajını       ki seo ve reklam çalışmalarınızda iste-
                              yansıtması, sanal dünyada kaliteyi       diğiniz sonuçları alabilesiniz, bu konuda
                              yakalayabilmesi için çok önemli bir       hizmetlerimizden web yazılım, seo kate-

                            araçtır. Bu aşamadaki sizi diğe firma-       gorilerinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
                            lardan ayırt edici olan web tasarımınız       Unutulmamalıdır ki en iyi web tasarım,
                           önem kazanmaktadır. Firmamızın web           sizi en başarılı şekilde yansıtan çizgiler-

                            tasarım hizmetlerindeki amacı; içeriği        le oluşur. Deniz Media Interactive olarak
                              anlaşılır, yaratıcı ve görsel estetiğe     son teknolojiler ile hazırladığımız web
                           sahip, kullanıcının sitede kaybolmadan         tasarımları tamamen sizi yansıtan, sek-
                            rahatça dolaşmasının sağlanabildiği,        törünüzün öncüsü olma yolunda kaliteli,
                            amaca yönelik, sitede kullanılan tüm        güven verici çalışmalar olacaktır. Müşter-

                          mecraların kurum kimliği ile uyumlu ve         ilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek
                                   onu destekleyici bir şekilde      adına bir çok konuda profesyonel olarak
                                  planlanmasını sağlamaktır.       faaliyet göstermekteyiz.
     8                                                                                                               TAL
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13