Page 8 - Deniz Media-Katalog.indd
P. 8

Krea-
                                                                                                            Web sitenize ulaşan hedef kitleniz artık                                                                                        DI
                 tif
                                                                                                            sizi sanal ortamda tanımaya çalışacağını
                                                                                                            düşünürsek web tasarımınızın dinamik,

                                                                                                            etkileyici, kullanışlı, ziyaretçi dostu ve
                                                                                                            teknolojik bir yapıda olması kaçınılmaz
                                                                                                            bir durumdur. Özellikle son 10 yıl içinde

                                                                                                            web tasarım hazır tasarımlar dışında
                                                                                                            görsellik açısından daha güçlü, özgün
                                                                                                            tasarımlar öne çıkmaktadır. Tabi ki özgün
                                                                                                            web tasarımlar yaparken arama motor-                                                                                            JI
                                                                                                            larındaki sıralamanızı olumsuz etkileye-


                   TASARIMLAR                                                                               cek unsurlarda göz önünde bulundu-
                                                                                                            rulmalıdır. Bunun için bir web sitenin
                                                    Deniz Media olarak interaktif yapılanma                 tasarımı arama motorları optimizasyonu
                                                        alanında sizlere hizmetler sunuyoruz.               kriterlerine uygun yapıda olmalıdır.   Yine

                                                    Bir web sitesi firmanın vitrini niteliğinde             web yazılımı da bir o kadar iyi olmalıdır
                                                         olup, firmanın güvenirliği  ve imajını             ki seo ve reklam çalışmalarınızda iste-
                                                           yansıtması,  sanal dünyada kaliteyi              diğiniz sonuçları alabilesiniz, bu konuda
                                                           yakalayabilmesi için çok önemli bir              hizmetlerimizden web yazılım, seo kate-

                                                        araçtır. Bu aşamadaki sizi diğe firma-              gorilerinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
                                                       lardan ayırt edici olan web tasarımınız              Unutulmamalıdır ki en iyi web tasarım,
                                                     önem kazanmaktadır. Firmamızın web                     sizi en başarılı şekilde yansıtan çizgiler-

                                                       tasarım hizmetlerindeki amacı; içeriği               le oluşur. Deniz Media Interactive olarak
                                                            anlaşılır, yaratıcı ve görsel estetiğe          son teknolojiler ile hazırladığımız web
                                                     sahip, kullanıcının sitede kaybolmadan                 tasarımları tamamen sizi yansıtan, sek-
                                                        rahatça dolaşmasının sağlanabildiği,                törünüzün öncüsü olma yolunda kaliteli,
                                                        amaca yönelik, sitede kullanılan tüm                güven verici çalışmalar olacaktır. Müşter-

                                                    mecraların kurum kimliği ile uyumlu ve                  ilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek
                                                                     onu destekleyici bir şekilde           adına bir çok konuda profesyonel olarak
                                                                    planlanmasını sağlamaktır.              faaliyet göstermekteyiz.
         8                                                                                                                                                                                                                              TAL
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13