Page 13 - Deniz Media-Katalog.indd
P. 13

Profes-

                                         yonel
                                                          YAZILIMLAR

               Web yazılım son kullanıcı tarafından her
             ne kadar projenin görünen yüzü olmasa da

              web sitenin kullanımı, oluşturulma amacı
             vb. açıdan önemli bir unsurdur. Web siteler-
            in son teknolojiler kullanılarak oluşturulması
               işlevselliğine olumlu katkı sağlayacaktır.        Firma bünyemizde gerek Windows ger-
                                            ekse Linux tabanlı yazılım yapan profesyo-

              Yönetilebilir panelli bir site sayesinde din-        nel kadromuz ile siz müşterilerimize gururla
               amik, yenilikçi bir web site sahibi olabilir-       hizmet vermekteyiz. Deniz Media Interactive
             siniz. Bu güncellemeleri yapabilmeniz aynı          olarak belirlemiş olduğunuz alanlarda yük-

             zamanda arama motorlarında üst sıralarda           selişiniz için gerekli bakımları da belirli zaman
             çıkmanız, SEO vb. açıdan önem arz eden bir           dilimlerinde geliştirmek firmamız gerekli
              durumdur. Web site panelinin kullanıcılar          çalışmaları kontrollü bir şekilde yürütmekteyiz.
              tarafından da pratik ve anlaşılır olması ge-         Deniz Media Interactive Windows tabanlı te-
             rekir. Deniz Media Interactive olarak, kendi         knolojiler, Asp.net, C#, MSSQL vb. tekniklerin

              bünyemizde geliştirdiğimiz yazılımlarımız,          yanında; Linux tabanlı teknolojiler PHP, MySQL
                 kurumunuzun ihtiyaçlarını Google ve          vb. gibi teknikler de kullanılmaktadır. Web
               diğer arama motorlarına uyumlu olarak           yazılımlarımız kullanıcı dostu olarak

                              karşılamaktadır.       yapılmaktadır.

                                                                                 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18